Türkiye’de Tapu İşlemleri

Türkiye’de Tapu İşlemleri

Tapuda Emlak Satın Alma İşlemleri;

Tapuda satış işlemleri için tapu başvuruları, Tapu ve Kadastro müdürlüğünün ilgili biriminde yapılır. Resmi tapu devri işlemleri arasında en çok ipotekli ve doğrudan normal satış işlemleri gelmektedir.

Antalya Tapu müdürlüğünde satış işlemi yaptırmak için öncelikle taşınmaz maliki yada yetkili temsilcisinin Tapu Devir İşlemlerinde Gerekli Evrakları hazırlayarak bizzat tapu müdürlüğüne başvuru yapması gerekir. Başvuru numarası tapu müdürlüğünden yada internetten online randevu alınabilir. İnternetten alınan sıra numarasındaki saatte tapu müdürlüğünde olmanız halinde sıra numarası otomatik olarak randevu saatinde yanacak ve tapu başvuru işleminiz yapılacaktır. Evraklarınızı ilgili memura teslim edip başvuru formunu imzaladıktan sonra cep telefonunuza “0000 nolu başvurunuza ait evraklar kayıt altına alınmış olup randevu ve harçlarla ilgili ayrıca bilgilendirileceksiniz” yazan bir SMS mesajı gelecektir. Satış işleminizle ilgili gerekli işlemler tapu müdürlüğünce hazır hale gelince size 2nci bir SMS mesajı ile tapu harçlarının Ziraat Bankası, Halkbank yada Vakıflar Bankası’na yatırılarak, belirtilen gün ve saatte tapu müdürlüğünde hazır bulunmanız bildirilecektir. Tapu harçlarını ilgili bankaya yatırarak tapu müdürlüğünde alıcı ve satıcı veya onların kanuni temsilcileri hazır bulunacak ve karşılıklı imzalar alınmak suretiyle Tapu devir işlemleri tamamlanacaktır.

Normal Satış işleminde alıcı gayrimenkulün toplam bedelini satıcıya öder ve satıcıda gayrimenkulün mülkiyetini tapu kadastro müdürlüğünde alıcıya devreder. Tapu devir işlemini yapan memur, alıcı ve satıcıya söz konusu devir işleminin tapu sicilindeki resmi adresini (mahalle, ada, parsel numarası, bağımsız bölüm numarası gibi), satış bedelini ve gayrimenkulün üzerinde herhangi bir ipotek yada şerh olup olmadığını anlatır. Herhangi bir sorunuz var mı? diye sorar. Satış işlemi için ödeme yapılıp yapılmadığını sorar. Her iki taraf alıcı ve satıcı yada kanuni temsilcileri (vekil) Kadastro defterini imzalar ve satış gerçekleşmiş olur. Bu işlemden sonra, Tapu senedi Kadastro müdürünün imzasıyla hazırlanır ve alıcıya teslim edilir.

WhatsApp chat